Privacybeleid

1. Cookies

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u onze website bezoekt.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de gebruikservaring en technische werking van onze website. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Wij maken gebruiken van:

 • Functionele cookies; Middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op uw privacy.
 • Analytische cookies; Middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeert u de link toebehorende tot de internetbrowser die u gebruikt, dan wordt u doorverwezen naar een webpagina alwaar u de instellingen van uw webbrowser kunt aanpassen en alwaar u cookies kunt verwijderen.

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Opera

2. Websites van derden

Op onze website kunnen verwijzingen naar websites van derden zijn opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop derden persoonsgegevens verwerken.

Wenst u daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

3. Persoonlijke gegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig worden verwerkt. Om u als bezoeker van onze website zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonlijke gegevens.

Directe persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt

Indirecte persoonsgegevens:

 • IP-adres
 • Sessie ID
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Type device (computer, tablet, smartphone, et cetera)
 • Type internetbrowser
 • Type besturingssysteem
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.

De doelen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Om het gebruik van onze website te analyseren (teneinde de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren)
 • Om contact op te kunnen nemen met u als klant, potentiële klant of relatie (teneinde onze dienstverlening uit te kunnen oefenen)
 • Om u als klant, potentiële klant of relatie te kunnen informeren (teneinde u op de hoogte te kunnen stellen met betrekking tot wijzigingen in onze bedrijfsvoering, met betrekking tot wijzigingen in de door ons geleverde diensten en producten of met betrekking tot specifiek voor u van toepassing zijnde relevante ontwikkelingen in ons vakgebied; al dan niet ingegeven door innovaties, wettelijke verplichtingen en dergelijken)
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie door ons zijn verzameld (tenzij daartoe een wettelijke of anderzijds dringende verplichting bestaat). Wij hanteren voor zowel de directe als indirecte persoonsgegevens een bewaartermijn van maximaal 26 maanden.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval verkocht worden aan derden en zullen enkel worden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Bijzonder persoonlijke gegevens

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Dit, tenzij zij daar expliciet toestemming toe hebben verkregen van ouder(s) of voogd.

Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).

Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Op uw eerste verzoek zal de verzamelde informatie door ons worden verwijderd.

5. Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Wij doen ons uiterste best om uw recht op privacy te respecteren. Als u denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan vernemen wij dat uiteraard graag.

© KoopHuisInSpanje